Suomen Pysäköintialan Liitto ry on uusi valtakunnallinen pysäköintialan kattojärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa pysäköintialalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä etuja, aina kaupunkisuunnittelusta yksittäisiin projekteihin ja pysäköinninvalvontaan. Yhdistys pyrkii aktiivisesti edistämään jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä kansainvälisiä yhteyksiä.

Yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä ja julkaisuja.

Yhdistys on perustettu koska pysäköintialalla ei ollut yksityistä pysäköinninvalvontaa edistävää ja kontrolloivaa järjestöä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on parantaa alan julkista mainetta luomalla pelisäännöt alalle. Uskomme olevamme tärkeä tuki isännöitsijöille ja kiinteistön omistajille. Yhdistys toivottaa myös kunnat, laitetoimittajat ja kiinteistön omistajat jäsenikseen tai kannatusjäsenikseen. Haluamme lisätä vuorovaikutusta eri intressiryhmien välillä edesauttaaksemme yhteiskunnan hyvinvointia. Säännelty pysäköinti auttaa yhteiskuntaa saavuttamaan turvallisemman kaupunkiympäristön.


EPA2017_banner

SPAL

Suomen

Pysäköintialan

Liitto ry

Etusivu
© JEVENET