Suomen

Pysäköintialan liitto ry

Tietoa meistä


Suomen pysäköintialan liitto ry on valtakunnallinen pysäköintialan kattojärjestö. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä ja julkaisuja.

Yhdistys on perustettu vuonna 2011

Yhdistys


Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa pysäköintialalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä etuja, aina kaupunkisuunnittelusta yksittäisiin projekteihin ja pysäköinninvalvontaan.

Yhdistys pyrkii aktiivisesti edistämään jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä kansainvälisiä yhteyksiä.

Yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

Image

Eettiset säännöt


Suomen Pysäköintialan Liitto ry on hyväksynyt 30.3.2011 seuraavat eettiset ohjeet, joiden tehtävänä on määrittää pysäköintitoimialalla noudatettava hyvä tapa. Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä ohjeita.


Pysäköintitoimintaa harjoittava yritys


 • toimii tilaajan edun mukaisesti kirjallisen sopimuksen nojalla
 • toimii avoimesti, asiantuntevasti ja tasapuolisesti
 • ylläpitää ja kehittää pysäköintialan arvostusta
 • kunnioittaa alan muita toimijoita, kilpailee rehellisesti ja markkinoi palveluitaan asianmukaisesti
 • on vakuuttanut liiketoimintansa vastuuvakuutuksella, merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin sekä ottanut eläkevakuutuksen
 • sitoutuu harmaantalouden torjuntaa
 • noudattaa lakia saatavien perinnästä sekä muuta alan lainsäädäntöä
 • huolehtii, siitä että henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito on riittävällä tasolla, ja että henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti

Pysäköinninvalvonnassa yritys huolehtii siitä, että


 • valvontaa suoritetaan avoimesti, asianmukaisesti ja tasapuolisesti
 • valvontaa suorittavien henkilöiden asu on yhtenäinen ja se on selkeästi yrityksen nimellä varustettu
 • pysäköinninvalvontaan käytettävät autot on selkeästi merkitty yrityksen logolla tai muulla tunnisteella
 • kyltitys on selkeä ja yksiselitteinen
 • valvontamaksu ei ylitä rahamäärältään voimassa olevaa ylintä pysäköintivirhemaksua
 • valvontatehtävän hoitamisessa saatuja henkilötietoja ja muuta luottamuksellista tietoa säilytetään huolellisesti eikä ilmaista oikeudettomasti kolmannelle
 • valvontaa suorittavalle henkilökunnalle ei makseta valvontamaksujen määrään perustuvaa provisiota
 • reklamaatiot käsitellään asianmukaisesti, ammattitaitoisesti ja huolellisesti oikeudenmukaista lopputulosta tavoitellen
 • asiakkaiden reklamaatioihin vastataan 30 päivän kuluessa

Jäsenet ja liittyminen


Jäsenet


24PPartner (Tapiola Paikoitus Oy)
Aimo Park Finland Oy
EasyPark Oy
EuroPark Finland Oy
FLS Finland Oy
Greenlux Lighting Solutions Ltd
Hansab Oy
IGL-Technologies Oy
Laatukilpi Oy
NordicPark Oy
Parkpro Oy

ParkMan Oy
Parkkisähkö Oy
Parktech Finland Oy
Semel Oy
Simplyture Oy
SKIDATA
Smart Park Finland Oy
Swarco Finland Oy
Swefico AB
Vaasan Toripysäköinti Oy
WSP Finland Oy (ent. Trafix)


Liity jäseneksi


Täytä alla oleva lomake, niin lähetämme tarkemmat ohjeet jäseneksi liittymiseksi.


  Yhteystiedot


  Puheenjohtaja
  Juha Sirelius
  juha.sirelius@aimopark.fi