Suomen
Pysäköintialan liitto ry

Tietoa meistä

Suomen pysäköintialan liitto ry on valtakunnallinen pysäköintialan kattojärjestö. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä ja julkaisuja.

Bootstrap Themes

Yhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa pysäköintialalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä etuja, aina kaupunkisuunnittelusta yksittäisiin projekteihin ja pysäköinninvalvontaan.

Yhdistys pyrkii aktiivisesti edistämään jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä kansainvälisiä yhteyksiä.

Yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.

Jäsenet